Co je bloková výjimka EU

Bloková výjimka je legislativní úprava Evropské komise č. 461-2010, v čem je tak důležitá pro majitele aut? Jednoduše řečeno, vy jste zákazník, vám nikdo nesmí diktovat, kam musíte jet na údržbu svého vozu a nesmí vás "vydírat" ztrátou záruky. Od června roku 2010 má každý majitel vozidla, včetně těch nových v záruční lhůtě, si vybrat jaký servis chce, autorizovaný i nezávislý. Bez ztráty záruky!

  VÝHODY NEZÁVISLÉHO AUTOSERVISU

  • nikdo mu nediktuje, jaké náhradní díly a za jaké ceny má prodávat
  • nikdo ho netlačí, nemotivuje k plnění ročního obratu za prodej náhradních dílů
  • nikdo mu nediktuje, kolik má který servisní úkon stát, jak ho provádět a jak dlouho
  • přímý kontakt s tím, kdo na vašem vozu opravdu pracoval
  • osobní přístup ke každému zákazníkovi
  • případná pochybení se neschovají pod fasádu velké společnosti, ale každý je plně zodpovědný za své chování a svou práci
  • také dodává originální náhradní díly, nebo kvalitativně srovnatelné náhradní díly, které jsou tak řádně označeny výrobcem

 

Detaily blokové výjimky

Cílem blokové výjimky bylo zvýšení konkurence na trhu v oblasti prodeje a servisu motorových vozidel. Zásadní pokrok nastal, když Evropská komise vydala nařízení 1400/2002 o prodeji a servisu motorových vozidel, které stanovilo podmínky, které výrobce již nemůže klást distributorům a prodejcům nových vozidel, ani těm co zajišťují jejich servis. Od 1. června 2010 pak vstoupila v platnost nová právní úprava pro oblast servisu a oprav motorových vozidel včetně distribuce náhradních dílů. Nařízení Komise (EU) čís. 461/2010 (tzv. bloková výjimka) se týká pouze obchodu s náhradními díly, oprav a údržby motorových vozidel a bude platit až do 31. května 2023.

TŘI „TVRDÁ“ OMEZENÍ

Nová bloková výjimka obsahuje tři tzv. tvrdá omezení. Zcela vyloučeno je:

  • jakkoli zasahovat či omezovat prodej náhradních dílů nezávislým autoservisům, které je používají k opravám a údržbě motorových vozidel
  • jakkoli zasahovat či omezovat dodávky a prodej zboží od dodavatelů dílů, nástrojů pro opravy, diagnostického či jiného zařízení pro autorizované a nezávislé autoservisy anebo pro konečného uživatele
  • jakýmkoli způsobem omezovat možnost výrobce komponentů pro první montáž umisťovat svou obchodní značku či logo na tyto komponenty nebo náhradní díly

 

ZÁRUKA BEZ PODMÍNEK

Porušením hospodářské soutěže rovněž je, pokud výrobce vozidel podmíní zákonnou či prodlouženou záruku tím, že konečný uživatel nechá provést veškeré opravárenské a údržbářské práce, na něž se nevztahuje záruka, pouze v rámci své autorizované sítě.  Spotřebitel má právo používat jakoukoliv opravnu pro nezáruční opravy, a to také v průběhu zákonné záruční doby nebo prodloužené záruční doby. Spotřebitelé mají také svobodnou volbu si vybrat autodíly, které budou použity pro opravu či servis jejich vozidla

ZLEPŠENÁ POZICE NEZÁVISLÝCH SERVISŮ

Bloková výjimka“ jednoznačně zlepšila pozici autoservisů na trhu. Značkové dostaly možnost nakupovat díly od nezávislých distributorů a díky možnosti servisování většího počtu značek se jim rozšířilo pole působnosti. Došlo ke zvýšení konkurence a k pozitivnímu tlaku jak na ceny, tak ke zvýšení kvality nabízených služeb. Nezávislým autoservisům bloková výjimka otevřela přístup k technickým informacím. Možnosti získání a použití originálních i neoriginálních dílů pro opravy, dále rozšířily nabídku těchto opraven. A toto vše vede ve svém důsledku ke zvýšení spokojenosti zákazníků.

PŘÍNOS PRO SPOTŘEBITELE

Přínos „blokové výjimky“ pro spotřebitele je veskrze pozitivní. Jedná se především o svobodnou volbu místa pro servisu vozidla, tedy zda chce svůj vůz nechat opravovat v autorizovaném servisu, nebo neautorizovaném servisu. Zákazník má také právo určit, jaký náhradní díl bude při opravě použit. Tím opět dochází k tlaku na cenové relace a výsledkem je zkvalitnění služeb pro koncového zákazníka.