Jak postupovat při dopravní nehodě

Stanete-li se účastníky nehody, je potřeba znát přesný postup, jak se vyhnout dalším problémům. Základem je především ohlídání si vašich práv hned na místě. Zpětné dohadování bez důkazů vám nemusí být uznáno a způsobit tak nejen starosti, ale i finanční újmu.

JAKÝ JE POSTUP?

Pokud byl při nehodě někdo vážně zraněn, je potřeba ihned volat záchrannou službu (telefonní číslo 155) a policii (telefonní číslo 158). V případě, že z některého z aut vytéká kapalina (palivo, olej), zavolejte také hasiče (telefonní číslo 150). První pomoc jste v případě ohrožení života ze zákona nuceni poskytnout. Pamatujte, že neposkytnutí první pomoci je trestné. Při poskytování první pomoci nezapomeňte myslet také na svoji bezpečnost, zapněte výstražná světla v autě, oblékněte si reflexní vestu (bez ní zvláště na rychlostních silnicích a dálnicích vůbec nevystupujte z auta) a za havarovaná auta umístěte výstražný trojúhelník.

PK Technik radí: Reflexní vesta by měla být dosažitelná pro řidiče (a každého pasažéra) bez nutnosti opustit své místo v autě, tedy nikoliv v kufru!

Víte, kde máte uloženou autolékárničku a co se v ní nachází?


Nezapomeňte, kde se nachází ve vašem vozidle autolékárnička a její obsah využijte k záchraně života. Je důležité si jednou za čas její obsah projít, zkontrolovat, zda neobsahuje věci, které mají prošlou záruční lhůtu a také se s jednotlivými pomůckami seznámit. Při záchraně života nebude čas studovat návod a obsah lékárničky!

Je třeba volat policii?


K menším nehodám, při kterých nebyl nikdo vážně zraněn, nebo škoda na majetku nepřesáhla 100 000 Kč, policii není třeba volat. Ovšem to znamená, že veškeré šetření, které dříve u každé nehody policie dělala, musí provést účastníci nehody sami. Pokud však došlo ke škodě třetí osoby (zaparkované vozidlo, zbouraný plot) či máte podezření, že druhý řidič je pod vlivem návykových látek, policii je třeba zavolat. Stejně tak pomoc policie oceníte, pokud se neshodnete s druhým řidičem, kdo je viníkem. Policie zde není nezbytná, stačí zapsat do formuláře Záznam o nehodě vlastní verzi, avšak pak může vzniknout problém svědectví proti svědectví při řešení nehody s pojišťovnou a řešení bude nutné soudní.

PK Technik doporučuje: Pokud si nejste jisti výší škody či zdravotním stavem druhého řidiče či jeho posádky, policii raději zavolejte.

Nezapomeňte na záznam o nehodě


Do Záznamu o nehodě (který je povinnou součástí výbavy každého vozidla) nakreslete plánek, kde a za jakých podmínek k nehodě došlo. Pokud se poblíž nachází značka, kterou jeden z účastníků nehody ignoroval, zaznamenejte ji tam. Pod Záznam o nehodě se musí oba účastníci nehody podepsat. Záznam o nehodě nařizuje vyplnit Zákon o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. §47. Odmítá-li jej druhý účastník nehody podepsat či vyplnit, volejte policii. Celou situaci vyfotografujte (stačí mobilní telefonem). Je-li vše sepsáno, zdokumentováno a podepsáno, můžou účastníci nehody odjet nebo si zavolat o asistenční službu, která automobil odtáhne. Nikdy nenechávejte své auto odvézt neznámou odtahovou službou. Asistenční služba pojišťoven je většinou zdarma.

JAK POSTUPOVAT V KOMUNIKACI S POJIŠŤOVNOU

  • Svou pojišťovnu by měl oslovit viník nehody, protože z jeho povinného ručení se budou škody platit. Pokud jste poškozený, můžete viníkovu pojišťovnu zavolat i vy. Pojišťovna s vámi případ projedná, osloví viníka a vyžádá si od něj vyjádření.
  • Je potřeba vyčkat do příchodu technika viníkovi pojišťovny, který ohledá a zaznamená výši poškození vozidla. Nikdy si nenechávejte opravit škody před příchodem technika, škoda by pak byla neprůkazná a vy byste mohli dosáhnout jen na část nákladů spojených s opravou.
  • Pojišťovna viníka vám doporučí opravnu, kde dojde k odstranění škod. To můžete odmítnout a nechat si opravit auto ve vámi zvoleném servisu. Poté dochází k vyplacení pojistného na váš účet.

Vždy kontaktujte pojišťovnu a ověřte si posloupnost jednotlivých kroků a oznámení. Jakákoliv zbytečná prodleva či opomenutí některého z kroků může ohrozit vyplacení finanční částky/opravu škody.

×

Splátková kalkulačka ESSOX