Výměna autobaterie

Co byste měli vědět před výměnou baterie svépomocí

Při odpojení autobaterie počítejte s tím, že dojde k vymazání hodnot v přístrojích vozidla, zejména z řídících jednotek, ale také z autorádia, navigace apod. Toto lze eliminovat použitím speciálních zařízení pro udržení paměti, či návštěvou odborného autoservisu, který vám výměnu autobaterie provede odborně, bez dotčení paměti řídících jednotek. V případě neodborné výměny autobaterie hrozí také poškození řídících jednotek, a to zejména u novějších a luxusnějších automobilů. Některé automobily vyžadují také nakódování autobaterie (přihlášení akumulátoru do vozu diagnostikou).

PK Technik radí: Svěřte výměnu autobaterie s ochranou řídících jednotek autoservisu, eliminujete rizika špatného provedení.

POSTUP DEMONTÁŽE AUTOBATERIE

  • Otevřete víko motoru, či prostoru, kde je autobaterie umístěna (zavazadlový prostor, motorový prostor, pod sedadlem)
  • Zkontrolujte, zda jsou ve voze vypnuty všechny spotřebiče, případně je vypněte, vytáhněte klíček ze zapalování a vozu
  • Jako první vždy odpojte ukostřovací kabel (obvykle černý kabel, připojený na mínus "-" pol akumulátoru)
  • Poté můžete odpojit kladný kabel (obvykle červený kabel, připojený na plus "+" pol akumulátoru)
  • Vyšroubujte matici, šroub, který pomocí příložky či držáku autobaterii mechanicky upevňuje k vozidlu
  • V tuto chvíli již lze autobaterii opatrně vytáhnout z jejího prostoru. Dbejte opatrnosti, můžete poškodit kabeláž

 

MONTÁŽ akumulátoru zpět

Autobaterii usaďte na dané místo, přiložte přídržnou příložku či držák autobaterie a přišroubujte ji. Autobaterie musí být vždy dokonale zajištěna proti pohybu, aby v případě nárazu či nehody zůstala na svém místě, jinak hrozí nebezpečí výbuchu autobaterie či požáru vozu. Následně připojte přívodní kabely, a to v opačném pořadí, než když jste je vypojovali. Tedy nejprve připojíme plus "+" pol akumulátoru, poté mínus "-" pol akumulátoru k připojovacím kabelům automobilu. Na kladný pól nasaďte krycí víčko, pokud je k dispozici, zamezí se tím nenadálému zkratu. Na závěr, když už je baterie nainstalována a připojena, nařiďte všechny spotřebiče, které byly v důsledku výměny autobaterie anulovány.

ZÁSADY PŘI VÝMĚNĚ AUTOBATERIE

  • Před odmontováním se ujistěte, že je v autě vypnutý motor a veškeré spotřebiče, vytáhněte klíčky ze zapalování, z vozu
  • Autobaterii nikdy neotáčejte vzhůru, hrozí potřísnění elektrolytem (kyselinou), znehodnocení vašeho oděvu
  • Při manipulaci s autobaterií dbejte na to, aby její obsah nepřišel do kontaktu s vaší pokožkou, použijte ochranné pomůcky
  • Před umístěním autobaterie do vozidla se ujistěte, zda jsou její póly zcela čisté. Pokud nikoliv, póly očistěte mechanicky pomocí drátěného kartáče a pak je potřete mazivem, oddálíte či zabráníte jejich korozi
×

Splátková kalkulačka ESSOX