Servisní prohlídka

V rámci servisní prohlídky probíhají stejné úkony jako u garanční prohlídky. Garanční prohlídka je prováděna jako povinná kontrola auta v záruční lhůtě, servisní prohlídka se provádí po ukončení záruční doby. Obě prohlídky jsou důležité, a přestože servisní prohlídka není povinná z důvodu zachování záruky, je stejně důležitá či ještě důležitější, aby provoz auta byl další léta používání bezpečný. Zanedbání pravidelné prohlídky auta a jeho údržby má vliv na ekonomičnost provozu, případnou výši oprav, ale i bezpečí přepravovaných osob.