SISA

SISA je zkratkou pro Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky. Toto profesní sdružení reprezentuje kvalitu trhu náhradních dílů v ČR a pomáhá prosazovat společné zájmy rozhodujících dovozců a distributorů. Svou činností toto sdružení podporuje volnou soutěž a svobodnou volbu motoristů při výběru opravny a náhradních dílů.