Jaký přívěs mohu tahat na tažném zařízení vozidla?

Definice pojmů a podrobné vysvětlení spojitelnosti vozidel do soupravy

Aktuálně platná legislativa:

 

Podrobný rozbor spojitelnosti souprav

Hmotnost
 
Pokud vyhláška uvádí pojem "hmotnost" a nedefinuje přímo jakou, pak se jedná o okamžitou hmotnost (provozní hmotnost + náklad) vozidla (obecně - může být automobil, motocykl, nebo přívěs). Jedná se tedy o takovou hmotnost, kterou má vozidlo (přívěs = přípojné vozidlo) v okamžiku posuzování - kontroly, včetně posádky, náplní (palivo + provozní kapaliny), ale také aktuálně naloženého nákladu (zavazadla, vybavení, náklad přívěsu, a pod.)
 
Provozní hmotnost
 
Jedná se o vlastní "fyzickou" , provozní hmotnost vozidla, přípojného vozidla - přívěsu. Je uváděna výrobcem v COC listu, následně na zadní straně v osvědčení o registraci vozidla. 
 
Příklad O1: přívěs o celkové hm. 750 kg, má provozní hmotnost 150 kg.
 
Příklad O2: přívěs o celkové hm. 3500 kg, má provozní hmotnost 800 kg.
 
 
Celková hmotnost
 
Jedná se o maximální přípustnou hmotnost uvedenou v osvědčení o registraci. Rozumí se tím součet provozní hmotnosti a maximální možné hmotnosti naloženého nákladu. 
 
Příklad O1: přívěs o celkové hm. 750 kg a provozní hm. 150 kg, může vézt náklad o hm. 600 kg.
 
Příklad O2: přívěs o celkové hm. 3500 kg a provozní hm. 800 kg, může vézt náklad o hm. 2700 kg.
 
 
Doložitelnost nákladu
 
Jedná se hmotnost, která vyjde odečtením provozní hmotnosti od celkové - maximální přípustné hmotnosti vozidla.
 
Příklad O1: přívěs o celkové hm. 750 kg a provozní hm. 150 kg, má doložitelnost - může vézt náklad o hm. 600 kg.
 
Příklad O2: přívěs o celkové hm. 3500 kg a provozní hm. 800 kg, má doložitelnost - může vézt náklad o hm. 2700 kg.
 
 
Hmotnost jízdní soupravy
 
Hmotností jízdní soupravy, pokud není uvedeno jakou, se rozumí okamžitá hmotnost jízdní soupravy. Jedná se o součet okamžitých hmotností jednotlivých vozidel soupravy ve chvíli, kdy je spojitelnost posuzována nebo kontrována (provozní hmotnost tažného vozidla + provozní hmotnost přípojného vozidla + hmotnost nákladu)
 
 
Příklad v praxi:
 
Užitkový vůz VW Crafter + přívěs o celkové hm. 3500 kg
 • celková hmotnost vozidla: 3500 kg
 • provozní hmotnost vozidla: 2335 kg
 • doložitelnost nákladu vozidla: 1165 kg
 • posádka + náklad tažného vozidla: 365 kg
 • tažné zařízení nebržděný přívěs: 750 kg 
 • tažné zařízení bržděný přívěs: 3000 kg
 • v soupravě maximálně 6000 kg
Vysvětlení:
 
 VW Crafter dle osvědčení o registraci může táhnout bržděný přívěs do hmotnosti 3000 kg (to však neznamená, že nemůže táhnout přívěs o celkové hmotnosti 3500 kg). Rozhodující je dle zákona "hmotnost", kterou se rozumí okamžitá, nikoliv celková.  A to je velký rozdíl, který není mnoha řidičům zcela jasný, a je neustále opakovaný. Okamžitá hmotnost se skládá ze součtu provozní hmotnosti přívěsu + skutečné hmotnosti nákladu. Není však nikde definováno, že nesmí být taženo přípojné vozidlo o vyšší celkové povolené hmotnosti, nežli kolik umožňuje táhnout tažné vozidlo nebo souprava. (dřívě tomu však bohužel bylo). A nyní to dává přeci logický smyslZde je pouze omezeno, že okamžité zatížení tažného zařízení může být v tomto případě max. 3000 kg (okamžitá hmotnost přípojného vozidla + nákladu), a současně souprava (tažné vozidlo + náklad + přívěs + náklad přívěsu) nesmí mít v součtu všech hmotností více než 6000 kg. 
 
Závěr:
   
Tedy pokud bude mít VW Crafter včetně posádky a nákladu okamžitou hmotnost 2700 kg, a potáhne přívěs o celkové hmotnosti 3500 kg, který váží 700 kg, může být naloženo na přívěs až 2300 kg, a není porušen žádný předpis. To platí v celé EU. (včetně Německa, Rakouska a pod.) 
 • Vozidlo včetně posádky a nákladu 2700 kg (celková hm. 3500 kg) + přívěs 700 kg (celková hm. 3500 kg) + náklad 0-2300 kg = 5700 kg, součet okamžitých hmotností soupravy včetně nákladu. Povoleno 6000 kg v soupravě, tedy zbývá ještě 300 kg doložitelnost na tažné vozidlo, a není porušen žádný předpis, přestože tažné vozidlo táhne přívěs o maximální povolené hmotnosti 3500 kg. Jelikož není převýšeno maximální  zatížení tažného zařízení (3000 kg), ani celková povolená hmotnost soupravy (6000 kg). 
 • celková hmotnost vozidla: 3500 kg - OK
 • provozní hmotnost vozidla: 2335 kg - OK
 • posádka + náklad tažného vozidla: 365 kg - OK
 • tažné vozidlo celkem vč. nákladu 2700 kg - OK
 • celková hmotnost přívěsu 3500 kg - OK
 • provozní  hmotnost přívěsu 700 kg - OK
 • hmotnost nákladu  přívěsu 2300 kg - OK
 • okamžitá hm. přívěsu + nákladu 3000 kg - OK
 • souprava celkem 5700 kg (max 6000 kg) - OK 

 

Nebrzděné přívěsy kategorie  O1 - do 750 kg

 • Hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší, než nejvyšší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy stanovená při schvalování technické způsobilosti tažného vozidla (§3, písm. c, vyhl. 209/2018 Sb.) - viz. údaj v technickém průkazu tažného vozidla.
 • Hmotnost přívěsu nesmí být větší, než nejvyšší povolená hmotnost nebrzděného přívěsu stanovená pro tažné vozidlo v technickém průkazu a ORV - viz. údaj v TP nebo ORV tažného vozidla (§3, písm. f, odst. 1, vyhl. 209/2018 Sb.).
 • Provozní hmotnost tažného vozidla kat. M nebo N musí být minimálně dvojnásobkem hmotnosti přívěsu (§3, písm. f, odst. 6 vyhl. 209/2018 Sb.). Týká se zejména starších vozidel, u kterých nebyla nejvyšší technicky přípustná hmotnost nebrzděného přívěsu zapsána v technickém průkazu.

Brzděné přívěsy kategorie O1 a O2 do 3500 kg

 • Hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší, než nejvyšší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy stanovená při schvalování technické způsobilosti vozidla (§3, písm. c, vyhl. 209/2018 Sb.) - viz. údaj v technickém průkazu tažného vozidla.
 • Hmotnost přívěsu nesmí být větší, než nejvyšší povolená hmotnost brzděného přívěsu stanovená pro tažné vozidlo v technickém průkazu a ORV  (§3, písm. f, odst. 2 vyhl. 209/2018 Sb.).
 • Hmotnost přívěsu není větší, než největší povolená hmotnost tažného vozidla kat. M1 a N1 nebo 1,5 násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla kat. M1G a N1G (§3, písm. f, odst. 2 vyhl. 209/2018 Sb.)
 • K řízení soupravy s přívěsem je dále nutné mít platnou odpovídající skupinu řidičského oprávnění. 

 

Na tuto problematiku odpovídal přímo pan:    

Ing. Jiří Počta
zástupce ředitele
Odbor provozu silničních vozidel
Ministerstvo dopravy ČR
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
 
Celý dopis od pana Ing. Jiřího Počty ke stažení zde:  
 

Debon Cargo 3

×

Splátková kalkulačka ESSOX