Jaká je maximální povolená rychlost s přívěsem?

Máte nejasnou odpověď, jak je to s v povolenou rychlostí přívěsů a přívěsných vozíků?

Každý říká něco jiného. Chcete se konečně dozvědět, kolik, neboli jakou rychlostí můžete jet s přípojným vozidlem kategorie O1 (do 750 kg), případně O2 (bržděným do 3500 kg), připojeným za osobním automobilem, s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg?

 

  • s přívěsy kategorie O1 nebržděné + bržděné, do 750 kglze jet rychlostí až 130 km/h  rychlost přívěsu 130_kmh
  • s přívěsy kategorie O2 bržděné, do 3500 kg, lze jet rychlostí nejvýše 100 km/h rychlost přívěsu 100_kmh
  • přívěsy kategorie O3 + O4, lze jet vždy rychlostí nejvýše 90 km/h rychlost přívěsu 90_kmh

Poznámka: Tyto informace jsou platné pouze pro Českou Republiku

 

Pro více informací se tomuto tématu podrobně věnujeme v textu viz níže

 

 Rychlost přípojných vozidel dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon"), odstavec. 3 § 18 zákona říká:

Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1; na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 11 O km. h-1 a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km. h·'. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h·'."

  Výše uvedené ustanovení se však vztahuje pouze na motorová vozidla, nikoliv na přípojná vozidla. Z tohoto důvodu je rychlost přípojných vozidel omezena pouze v rámci schválení technické způsobilosti, povolenou rychlostí tažného vozidla nebo rychlostí nejpomalejšího vozidla v soupravě. V rámci schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla dle vyhlášky č. 341 /20 I 4 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění se postupuje dle přílohy č. I 10: 

 "V rámci jednotlivého schvalování technické způsobilosti přípojného vozidla kategorie O lze stanovit nejvyšší konstrukční rychlost přípojného vozidla nejvýše 80 km.h-J. Vyšší nejvyšší konstrukční rychlost vozidla lze stanovit pouze na základě protokolu vydaného technickou zkušebnou, který obsahuje hodnocení jízdních vlastností vozidla a ověření stability, nejvýše však 130 km/h u vozidla kategorie O1, dále 1OO km/h u vozidla kategorie O2 , nebo 90 km/h u vozidla kategorie O3 nebo O4".

Pokud však má přípojné vozidlo uděleno schválení s platností ve všech členských státech, nebo dříve bylo registrováno v jiném státu, pak se akceptuje rychlost, kterou stanovil schvalovací orgán jiného členského státu.

Na tuto problematiku odpovídal přímo pan:    

Ing. Jiří Počta
zástupce ředitele
Odbor provozu silničních vozidel
Ministerstvo dopravy ČR
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
 
Celý dopis od pana Ing. Jiřího Počty ke stažení zde:
 
 
Krytý autotransporter Debon C1000 light grau_114×

Splátková kalkulačka ESSOX